Hyppää sisältöön

Kyrkans forskningscentrals förvaltning

Kyrkans forskningscentral är en specialenhet som lyder under Kyrkostyrelsens kanslichef och vars kontor ligger i Tammerfors. Utöver direktören arbetar tre forskare, en forskningskoordinator, en statistikexpert, en forskningssekreterare samt en byråsekreterare vid forskningscentralen. Forskningscentralens verksamhet stöds av en delegation som väljs av Kyrkostyrelsens plenum.

Forskningscentralens direktörer

Teologie doktor Paavo Kortekangas 1969–1970
Doktor i samhällsvetenskap Seppo Randell 1971
Teologie doktor Jouko Sihvo 1971–1978
Teologie doktor Heikki Mäkeläinen 1978–1982
Docent Harri Heino 1982–1999
Teologie magister Kari Salonen 1999–2001
Docent Kimmo Kääriäinen 2001–2010
Teologie doktor Harri Palmu 2010–2012
Teologie doktor, Doktor i samhällsvetenskap Hanna Salomäki 2012–2014
Filosofie doktor Kimmo Ketola 2014–2017
Teologie doktor, Doktor i samhällsvetenskap Hanna Salomäki 2017–

Delegationen

Forskningscentralen verkade fram till slutet av 1993 under ledning av en direktion, från 1994 till maj 2016 under ledning av en kommitté och från 2016 under ledning av en delegation.

Delegationen 24.8.2016–31.12.2020

Egentliga medlemmar

Biskop Jari Jolkkonen
Professor Heikki Hiilamo
Professor Auli Vähäkangas
Docent Ilkka Huhta
Kaplan Anja Nurminen
Teologie doktor Jutta Jokiranta
Professor Peter Nynäs

Suppleanter

Docent Virpi Mäkinen
Filosofie doktor Aaro Harju
Professor Anne Birgitta Pessi
Professor Martin Ubani
Teologie doktor Leo Glad
Professor Arja Ropo
Teologie doktor Stefan Djupsjöbacka

Tidigare ordföranden

Professor Heikki Waris 1969–1974
Professor Pertti Pesonen 1975–1977
Biskop Erkki Kansanaho 1978–1982
Professor Seikko Eskola 1983–1996
Biskop Wille Riekkinen 1996–2012

Tidigare viceordföranden

Biskop Erkki Kansanaho 1969–1974, 77
Biskop John Vikström 1975–1976
Professor Kalevi Tamminen 1978–1980
Biträdande professor Fredric Cleve 1981–1982
Professor (senare biskop) Eero Huovinen 1983–1991
Professor Hans-Olof Kvist 1992–1996
Professor Gustav Björkstrand 1996–2004
Professor Eila Helander 2004–2016