Hyppää sisältöön

Vår uppgift

Kyrkans forskningscentral uppgift är att verkställa Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands forskning om kyrkan och det religiösa livet samt förändringar i samhället som är nödvändig för beslutsfattandet och utvecklandet av verksamheten i kyrkan och församlingarna. Vi ser till att kyrkan får den forskningsdata som behövs. Via vår forskningsverksamhet stöder vi Kyrkostyrelsen i prognostiseringen av ändringarna i verksamhetsmiljön, i utvecklingen av kyrkans verksamhet och i kommunikationen.

Med vår hjälp får även samhället information om kyrkan och det religiösa livet. Forskarna vid forskningscentralen för ut sin expertis till inhemska och internationella forskningsprojekt samt olika arbetsgrupper och förtroendeorgan. Forskarnas forskningsresultat publiceras både som vetenskapliga och lättfattliga artiklar i internationella och inhemska publikationer. Forskningscentralen ordnar även seminarier kring aktuella teman.

Utöver sin egen forskningsverksamhet beviljar Kyrkans forskningscentral årligen stipendier från sina medel för forskning som behövs för att utveckla kyrkans och församlingarnas beslutsfattande och verksamhet.

Kyrkans forskningscentral inledde sin verksamhet under namnet Kyrkans forskningsinstitut 1969. Genom förvaltningsreformen 1994 blev den en av Kyrkostyrelsens specialenheter. Forskningscentralen har ända sedan början funnits i Tammerfors.

Kyrkans forskningscentrals personal.