Hyppää sisältöön

Partner i andra projekt

Kyrkans forskningscentral är samarbetspartner i projekt som bedrivs av olika  forskningsinstitut och universitet.

Protestant Legacies in Nordic Law (ProNoLa)

Protestant Legacies in Nordic Law (ProNoLa) är ett projekt som finansieras av HERA (Humanities in the European Research Area) för 2016–2019. Det är ett samnordiskt projekt där Kyrkans forskningscentral är med som intressentgrupp. Projektet leds av professor Lisbet Christoffersen från Danmark och Finlands ansvariga forskare är docent Pamela Slotte vid Helsingfors universitet.

Syftet med det tvärvetenskapliga projektet är att undersöka hur relationen mellan den lutherska teologiska traditionen och den sekulära lagstiftningen har utvecklats de senaste 500 åren i Norden och Tyskland. I projektet deltar rättsvetare, historiker, teologer, religionssociologer och kulturforskare från Danmark, Norge, Sverige, Finland och Tyskland.

Projektets centrala utgångspunkt har varit den lutherska trons paradoxala inverkan på den världsliga lagstiftningen, alltså hur teologiska idéer om två regementen, treståndsläran och den naturliga lagens moral har skapat grunden för den sekulära lagstiftningen i Norra Europa.

Mer information om projektet: https://teol.ku.dk/pronola/Öppna länk i ny flik

Young Adults and Religion in Global Perspective (YARG)

Åbo Akademis spetsenhet Young Adults and Religion in Global Perspective (YARG) undersöker religionens och livsåskådningens betydelse för unga vuxna. Projektet leds av professor Peter Nynäs vid Åbo Akademi och i projektet deltar en internationell grupp forskare som samlar in empirisk forskningsdata från Finland, Sverige, Kina, Indien, Israel, Peru, Ghana, Ryssland och USA. Forskare Kimmo Ketola vid Kyrkans forskningscentral deltar i projektets styrgrupp.

Dagens unga blir vuxna i en radikalt annorlunda kommunikationsmiljö än tidigare generationer. De har växt upp i en värld där den digitala kommunikationen är en del av vardagen och där konsumtionskulturella och sociala rörelser har en växande betydelse. Denna verklighet är även en grogrund både för den kulturella mångfalden och radikaliseringen.

I projektet används en mångsidig metod där materialet samlas in med hjälp av intervjuer, enkäter och genom att använda den så kallade Q-metoden som utvecklats av professor David Wulff i USA. Metoden lämpar sig för undersökningen av religionen och världsbilderna.

Mer information om projektet: https://www.abo.fi/yarg/Öppna länk i ny flik