Hyppää sisältöön

European Values Study

Forskningscentralen deltar i insamlingen av materialet från Finland i 2017 års undersökning European Values Study /EVS). Det är frågan om ett internationellt enkätmaterial som samlats in med nio års mellanrum sedan 1981. Materialet gör det möjligt att följa upp ändringar i finländarnas värderingar och jämföra dessa med övriga länder. Forskare Kimmo Ketola ansvarar för Finlands del.

I EVS-studien pågår den femte materialinsamlingen och materialet från Finland samlades in hösten 2017 och våren 2018. Sammanlagt 30 europeiska länder deltar. Materialet från sammanlagt 16 länder står redan klart och publicerades i december 2018. Nästa materialpublicering sker i juli 2019 då även Finlands material publiceras. Planerna är att hela materialet står klart innan utgången av 2020.

Finlands material sparas i det samhällsvetenskapliga dataarkivet där det kan användas av finländska forskare och överlämnas till den internationella forskningsgruppen för att fogas till det internationella materialet. Det förvaras i GESIS-DAS-arkivet i Köln i Tyskland (http://www.gesis.org/Öppna länk i ny flik) varifrån det kan hämtas för akademisk forskning och undervisning.

EVS-enkäterna kartlägger vid sidan av religiositeten även på ett omfattande sätt de åsikter och värden som påverkar människornas vardag. I enkäten 2017 efterfrågades bland annat uppfattningar om följande teman:

  • betydelsen av familj och arbete
  • moraluppfattningar
  • tilliten till olika människogrupper och institutioner samt attityderna till dessa
  • nationell stolthet
  • intresse för politik samt ekonomipolitiska attityder
  • miljöattityder

 

Identitet och solidaritet var särskilda teman i enkäten 2017. Mer information om EVS-projektet: