Hyppää sisältöön

Kasvu kirkon työntekijäksi (Att växa till medarbetare i kyrkan)

Kyrkans forskningscentral deltog i verkställandet av de projekt som tillhör forskningshelheten Kasvu kirkon työntekijäksi. Under 2017–2019 deltog forskningscentralen i forskningsprojektet Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen, som fokuserade på yrkesidentiteten hos kantorer och kyrkans övriga musikanställda. Forskare Veli-Matti Salminen deltog i projektet.
Som en del av forskningsprojektet utfördes en enkät för att kartlägga kantorernas kunnande. Resultatet från undersökningen presenteras i nätpublikationen Muusikkona kirkon palveluksessa.
Forskningsprojektet var en del av en serie långvarig forskning som tidigare undersökt hur yrkesidentiteten hos kyrkans ungdomsarbetsledar-, diakoni- och teologistuderande har utvecklats. Uppföljningsundersökningen av de studerande som inlett sina studier i barn- och familjearbete 2014 stod klar 2017.