Hyppää sisältöön

Vad gör Kyrkans forskningscentral?

  • vi bedriver forskning kring kyrka och religiöst liv samt strömningarna i samhället. Forskningen behövs för beslutsfattandet i kyrkan och församlingarna samt för att utveckla verksamheten.
  • vi sammanställer information som behövs för kyrkans verksamhet om den forskning olika instanser gjort.
  • vi håller kontakt med finländska och utländska universitet och forskningsinstitutioner
  • vi beviljar stipendier till forskare
  • vi gör utredningar och översikter
  • vi stöder planeringen av kyrkans verksamhet
  • vi ger ut publikationer