Hyppää sisältöön

Statistik

Vår statistik produceras som stöd för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands beslutsfattande och verksamhetsutveckling. Kyrkans forskning och utbildning ansvarar för innehållen i statistiken. Statistiken baserar sig på Evangelisk-lutherska kyrkans verksamhets- och medlemsstatistik samt medlemsregister, Statistikcentralens information samt enkäter om finländarnas värderingar och religiositet.

På statistiksidan hittar du både statistik- och indikatorinformation om olika teman. Illustrerande bilder leder dig snabbt fram till den information du söker.

Bibliotek för visualisering av forskningdata och statistik

I biblioteket för visualisering av forskningsdata och statistik hittar du alla interaktiva visualiseringar som skapats av Kyrkans forskningscentral (från 1.1.2022 Kyrkans forskning och utbildning). 

Aktuellt

Materialens tillgänglighet

Hänvisning till vårt material

Då du använder vårt material för en presentation eller något annat syfte kan du göra hänvisningen till exempel så här:

Medlemskap i kyrkan 2016 [elektroniskt material] Kyrkans forskningscentral [hämtat 12.12.2018]. Åtkomstsätt: https://public.tableau.com/profile/kirkon.tutkimuskeskus#!/vizhome/Kirkonjsenyys2016/Kirkonjsenyys2015Öppna länk i ny flik