Hyppää sisältöön

Veli-Matti Salminen

Jag har jobbat som forskare vid Kyrkans forskningscentral (nuvarande Kyrkans forskning och utbildning) sedan 2012. Mina centrala forskningsteman gäller gränssnittet och dialogen mellan kyrkan och samhället, frivilligverksamheten och medborgarsamhället samt värden och religiositet. Jag arbetar mycket med kyrkans verksamhets- och medlemsstatistik samt med att analysera enkäter som gäller religiositeten. De statistiska metoderna finns alltså i kärnan av mitt forskningsarbete men mitt metodologiska rättesnöre är ”Siffrorna är i sig själva inte forskningsresultatet, utan det de berättar”.

Att kommunicera om forskningen och annat samhälleligt intressant innehåll särskilt via sociala medier ligger nära mitt hjärta. Som privatperson finns jag på Twitter under namnet @VMSalminenÖppna länk i ny flik.

kuva tutkija Veli-Matti Salmisesta

Forskningsprojekt och arbetsgrupper där jag deltar

  • medlem i styrgruppen för forskningsprojektet Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen  (2016–2019)
  • Case Tampere: gemenskapsarbetsnära försök i utvecklingen av församlingens verksamhetskultur (2017–2019), medlem i styrgruppen

Publikationer

Engström, K., Salminen, V-M & Tuukkanen, T. 2018. Muusikkona kirkon palveluksessa: Kanttoreiden osaamiskartoituskysely 2017Öppna länk i ny flik. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 59.

Salminen, V-M. 2017. Avioliitto ja perhe: arvot ja todellisuus. – Perhe ja avioliitto muutoksessa. Red. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 127. 147–170.

Salminen, V-M. 2016. Suomalaisten uskonnollisuus – passiivinen osallistuminen, aktiivinen etsintä. – Miten Suomi uskoo. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2015 pidetyt esitelmät. Red. Joona Salminen. STKSJ 284. Helsinki: STKS. 62–76. 

Innanen, T. & Salminen, V-M. (eds.) 2016. Hymn, Song, Society. Publications 63. Church Research Institute.

Innanen, T. & Salminen, V-M. (red.) 2014. Virsi ja laulu Suomessa – tekstit, kokemus ja kasvatus. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 120.