Hyppää sisältöön

Jussi Sohlberg

Till min utbildning är jag teologie magister med huvudämnet religionsvetenskap. Jag arbetar som forskningskoordinator. Mitt kontor finns i Helsingfors i Kyrkostyrelsens lokaler.

Jag har satt mig in i religiösa samfund i Finland, särskilt nya religiösa rörelser, olika nyandliga strömningar, den västerländska esoteriska traditionen och nyhedendomen. Fenomen som gäller förändringar i religiositeten är en central del av mitt arbetsområde.

Mina arbetsuppgifter gäller främst det religionsvetenskapliga området, men jag följer även med exempelvis det finländska religionsdialogfältet.

Jag deltar i databasprojektet Uskonnot SuomessaÖppna länk i ny flik som inleddes 2006, jag föreläser och utbildar, jag svarar på olika förfrågningar från medierna och andra förfrågningar gällande mina specialgrenar. Jag deltar även i forskningscentralens gemensamma arbetsuppgifter.

Religionsvetenskapen och teologin intresserar även på fritiden. Till mina hobbyer hör även föreningsverksamhet, den amerikanska ursprungsbefolkningens historia och kultur, ikonmålning och musik.

kuva tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlbergistä

Mina centrala artiklar:

  • Länsimainen esoteria Suomessa. – Monien uskontojen ja katsomusten Suomi Öppna länk i ny flik(red. Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio & Jussi Sohlberg).  Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 48 (2017). 126–137.
  • Uskonnolliset yhteisöt Suomessa (tillsammans med Kimmo Ketola). – Osallistuva luterilaisuus. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012–2015. Tutkimus kirkosta ja suomalaisista. 
  • From Western Esotericism to New Spirituality. The Diversity of New Age in Finland (Kimmo Ketolan kanssa). – Handbook of Nordic New Religions (ed. by James R. Lewis & Inga Tøllefsen). Brill: Leiden & Boston (2015).
  • Muuttuva uskonnollisuus. – Uskonto ja identiteettipolitiikka (red. Elina Hellqvist, Minna Hietamäki & Panu Pihkala).  Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 281. Hki: STKS (2015).
  • Spiritualism in Finland. – Western Esotericism in Scandinavia (ed. by Henrik Bogdan & Olav Hammer). Leiden: Brill (2016)
  • Rosicrucianism in the Contemporary Period in Finland (tillsammans med Tom Sjöblom). – Western Esotericism in Scandinavia (ed. by Henrik Bogdan & Olav Hammer). Leiden: Brill (2016).
  • Uskontojen kirjo. – Moniarvoinen oppilaitos (red. Jussi Murtovuori). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon julkaisuja 5. Kirkko ja toiminta. Hki: Kirkkohallitus (2014).
  • Kristillinen kulttuuri ja länsimainen esoteerinen perinne (Kimmo Ketolan kanssa). – Kristinuskon historian tutkimusalat ja metodit (red. Jaakko O. Antila, Esko M. Laine & Juha Meriläinen). Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 226. Hki: SKHS (2013).
  • Uskonnollisuuden muutos yhteisökartoituksen valossa (tillsammans med Kimmo Ketola). – Teologinen Aikakauskirja 3/2011, 208–231.
  • Moderni magia länsimaissa. – Vanhat jumalat, uudet tulkinnat – näköaloja uusiin uskontoihin Suomessa (red. Jussi Niemelä). Helsingin yliopisto (2001). 209–222.

 

Jag har deltagit i redaktionen för bl.a. följande publikationer:

Tag kontakt