Hyppää sisältöön

Hanna Salomäki

Till min utbildning är jag doktor i teologi och samhällsvetenskap. Jag har arbetat vid forskningscentralen (nuvarande Kyrkans forskning och utbildning) sedan 2007, först som forskare och som direktör sedan 2012.

Mina uppgifter är att leda och utveckla enhetens verksamhet. Detta innebär bland annat planering och koordinering av forskningsprojekt, utvärdering av manuskript, deltagande i olika gemensamma projekt inom kyrkan samt kontakt med de som utför forskning inom olika instanser.

Mitt specialområde är religionssociologi. Jag är särskilt intresserad av hur samfund byggs upp och vilka regelmässigheter de följer. Min senare doktorsavhandling behandlade engagemanget i väckelserörelser (Herätysliikkeisiin osallistuminen ja sitoutuminen 2010, KTK:n julkaisuja 113). Jag har även bland annat undersökt röstningen i församlingsval, finländarnas religiositet, strukturförändringen inom församlingen och de som studerar till kyrkliga ämbeten.

Just nu arbetar jag med olika material som behandlar dopet: målet är att utreda vilka faktorer som påverkar beslutet att låta eller inte låta döpa barnet.

En del publikationer:

johtaja Hanna Salomäki