Hyppää sisältöön

Resestipendium

Ansökan om Kyrkans forskningscentrals resestipendier för utrikesresor är inte bunden till en viss ansökningstid.

Principer för beviljande av resestipendium:

1. Forskningsfinansiering beviljas på ansökan endast för brådskande undersökningar som uppkommer under årets gång och som är centrala ur kyrkans synvinkel.

2. Resestipendiet ska ha anknytning till forskningsarbetet.

3. Konferensresor ska vara kopplade till forskningen och sökanden ska hålla ett föredrag eller en motsvarande presentation under konferensen.

4. Dagtraktamente betalas inte.

Din ansökan behandlas så fort som möjligt. Den som fått resestipendium är skyldig att göra en fritt formulerad rapport senast en månad efter resans slut. Till rapporten bifogas kvitton på utgifter.

Sök resestipendium här.

Mer information: direktör Hanna Salomäki, hanna.salomaki@evl.fi och byråsekreterare Anita Ågren, anita.agren@evl.fi