Hyppää sisältöön

Musik 24/7-symposiet 22.11.2019

I Musik 24/7-symposiet diskuteras musikens plats i kyrkan och samhället

Vilken är musikens roll i kyrkan och samhället? Vilken roll har kyrkomusiken? Hur definierar kyrkans yrkesmusiker sitt arbetsfält och hur definieras yrkesmusikerna?

Symposiet Musik 24/7 i Musikhuset i Helsingfors den 22 november 2019 söker svaren på dessa frågor utifrån forskningsresultat. Såväl forskare, redaktörer och kantorer kommer till tals. Symposiet ger en inblick i kyrkomusikutbildningen, kantorernas yrkesidentitet, vardag och helg i kyrkomusikernas arbete samt kantorernas och deras förmäns syn på behoven när det gäller yrkeskompetens. I symposiets avslutande debatt diskuteras musikens roll och värde i kyrkan och det finländska samhället.

Symposiet avslutar samtidigt forskningsprojektet Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen, som är ett gemensamt projekt för Kyrkans utbildningscentral, Konstuniversitetet Sibelius-Akademin, Kyrkans forskningscentral och de läroanstalter som utbildar kyrkomusiker. Målet med forskningen är att producera information om hela processen när det gäller yrkesidentiteten hos kyrkomusiker samt granska kantorernas och andra kyrkomusikers yrke och kompetens ur yrkesidentitetens synvinkel. Forskningsprojektets resultat sammanställs i en bok som ges ut i slutet av 2019 i Kyrkans forskningscentrals publikationsserie.

---

Program

Musik 24/7-symposiet 22.11.2019, Musikhusets auditorium, Helsingfors

Språket i symposiet är finska.

10.00 Öppning: Juhani Holma 

10.10 En inblick i kyrkomusikutbildningens närliggande historia: Jorma Hannikainen och Ulla Tuovinen

10.40 Föreläsning: Kantorernas yrkesidentitet

Anna Helenius

11.30 Lunch (på egen bekostnad)

12.30 Föreläsning: Kantorns vardag och helg

Kaija Huhtanen + kommentarer av tre kantorer

13.45 Föreläsning: Kantorernas och förmännens syn på kompetensbehoven

Katarina Engström, Veli-Matti Salminen och Teija Tuukkanen

14.45 Kaffepaus

15.15 Debatt: Musikens roll och värde i samhället och kyrkan

Moderator Mika Kriikku (Yle), debattörer Tuomas Nevanlinna, Minna Raassina och Timo Kiiskinen

16.30 Kaffe och tårta

17.00 Konsert i Organo-salen

Kyrkomusikstuderande från Sibelius-Akademin uppträder