Hyppää sisältöön

Tutkimus kirkon tukena (Forskningen som kyrkans stöd): Kyrkans forskningscentral 50 år

Kyrkans forskningscentrals 50-årsseminar ordnades i Technopolis i Tammerfors den 13. mars 2019.

Material från anförandena under seminariet (på finska):

 

I samband med seminariet publicerades resultat från två färska enkäter: dopenkäten och internationella ISSP-undersökningens Finlandsenkät.

Grunderna för att döpa eller inte döpa sitt barn har utretts

De viktigaste orsakerna till att döpa ett barn är att fortsätta familjens traditioner och ge sitt barn faddrar. Fyra av fem anser att dessa är de viktigaste orsakerna till beslutet att döpa sitt barn. Särskilt kvinnorna betonade traditionerna och faddrarna. Resultaten framgår av Kyrkans forskningscentrals dopförfrågan som genomfördes i februari 2019. Förfrågan besvarades av 1 029 föräldrar till barn under skolåldern. Tre av fyra (74 %) hade döpt sitt barn i den lutherska kyrkan, en femtedel hade inte låtit döpa sitt barn (22 %).

Mera information om dopförfrågan (på finska)

Unga vuxnas förhållande till religion förändras allt lättare

Enligt en ny enkätundersökning som gjorts om finländarnas religiositet förändras förhållandet till religion kraftigt bland finländare under 35 år. Särskilt tydligt syns förändringen i åldersgruppen 25–34 år. Dessa hör till generation y, eller millenniegenerationen som den också kallas. De är födda mellan början av 1980-talet och mitten av 1990-talet. Den del som gäller Finland i den internationella ISSP-enkäten (International Social Survey Programme) samlades in från september till december 2018.  Temat för enkäten var religion och enkäten besvarades av 1 229 finländare i åldern 15–74 år.

Mera information om ISSP-undersökningen (på finska)