Hyppää sisältöön

Esimerkkejä kirkkohallituksen tutkintopäätösten soveltamisesta työpaikkailmoittelussa

Esimerkit sisältävät vaihtoehtoisia tekstejä. Ne on erotettu /-viivalla toisistaan. Valitse niistä vain yksi.

Diakonian viran haltija

Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 1 §:n mukainen tutkinto /sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien tutkintopäätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun kirkkohallituksen päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan.

Nuorisotyönohjaajan viran haltija

Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 2 §:n mukainen tutkinto /sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK). Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan.

Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltija

Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 3 §:n mukainen tutkinto /sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK). Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan.

Lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaajan viran ja lähetyssihteerin viran haltija

Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 1, 2 tai 3 §:n mukainen tutkinto ja tähän tutkintoon sisältyvänä tai erikseen ammattikorkeakoulussa suoritettuna lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja vähintään 8 opintopistettä, tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan.

Perheneuvojan viran ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran haltija

Viranhaltijalta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteen laajuinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä perheneuvonnan erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. (Kirkon säädöskokoelma nro 124)