Hyppää sisältöön

Vastuullisuusanalyysi

Vastuullisuusanalyysissa arvioidaan sijoituskohteiden vastuullisuutta eri ESG-kriteerien mukaan ja yrityksiä voidaan tämän tiedon perusteella suosia tai välttää. Vastuullisuusanalyysin työskentelytavat ja menetelmät vaihtelevat rahastokohtaisesti. Seuraavaksi on listattu esimerkkejä eri menetelmistä:

  • Normiperusteinen tarkastelu

Sijoittaja arvioi yritysten vastuullisuutta YK:n ja OECD:n kansainvälisten normien noudattamisen kautta. Normit käsittävät muun muassa YK:n sopimukset ihmisoikeuksista, työoikeuksista, korruptiosta ja ympäristön suojelusta. KER tarkastelee salkkuaan säännöllisesti normiperusteisesti. Mikäli tässä seurannassa löytyy rikkomustapauksia, ryhdytään vaikuttamistoimenpiteisiin.

  • ESG-integrointi

Sijoittaja sisällyttää ESG-asiat sijoitusanalyysiin rinnakkain perinteisten taloudellisten mittareiden kanssa. KER suosii omaisuudenhoitajia, jotka aktiivisesti seuraavat yritysten ESG-asioita osana sijoitustoimintaa ja pyrkivät ymmärtämään ESG-asioiden vaikutuksia yrityksen tuotto- ja riskinäkymiin.

  • Temaattinen sijoittaminen

Sijoittaja suosii tietyn toimialan yrityksiä tai kestävää kehitystä tukevia tuotteita tai palveluita tarjoavia yrityksiä. KERin käyttämiä teemoja ovat mm. ilmastonmuutos, metsä, uusiutuvat energiamuodot ja yhteiskunnan demograafisen kehityksen tuomat muutokset.

  • Yritysten poissulkeminen

Sijoittaja poistaa sijoitusuniversumista kiistanalaisiksi tai epäeettisiksi määriteltyjä tuotteita ja palveluita valmistavia yrityksiä. KER välttää suoria sijoituksia alkoholia, tupakkaa ja aseita valmistaviin yrityksiin sekä uhkapeleihin, aikuisviihteeseen ja fossiilisiin polttoaineisiin keskittyviin yrityksiin.