Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutostyöskentely eri omaisuusluokissa

Kirkon eläkerahaston määrittämiä ilmastonmuutostyökaluja käytetään mahdollisuuksien mukaan kaikissa omaisuusluokissa. Eläkerahasto käyttää pääsääntöisesti sijoitusrahastoja sijoitustoiminnassaan, joten sijoituskohteina olevien yritysten arviointi ja valinta tapahtuu ulkopuolisten varainhoitajien toimesta. Siksi eläkerahaston sijoitusyksikön tehtävä on valita menestyviä, vastuullisesti toimivia rahastoja ja varainhoitajia yhteistyökumppaneikseen ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan ilmastonmuutosstrategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja siihen liittyvän toiminnan kehittämiseksi. Eläkerahasto suosii rahastoja ja varainhoitajia, jotka ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteita omalle sijoitustoiminnalleen.

Yhteenveto eläkerahaston ilmastotyökalujen käytöstä eri omaisuusluokissa:

Omaisuusluokat: Likvidit osake- ja yrityslainasijoitukset, epälikvidit osake- ja korkosijoitukset, valtionlainasijoitukset, kiinteistösijoitukset, metsäsijoitukset, infrastruktuurisijoitukset, absoluuttisen tuoton sijoitukset. Ilmastotyökalut: Hiilijalanjäljen vähentäminen, ilmastoratkaisut ja vaikuttaminen.

Merkintä tarkoittaa, että työkalu on käytössä kyseisessä omaisuusluokassa. Työkalujen käyttö ja muoto vaihtelevat sijoituksittain.