Hyppää sisältöön

Vaihtoehtoiset sijoitukset

KERin vaihtoehtoisiin sijoituksiin kuuluvat kiinteistösijoitukset, pääomasijoitukset, vaihtoehtoiset korkosijoitukset sekä absoluuttisen tuoton sijoitukset.

Kiinteistösijoitukset

KER on pitkäaikainen kiinteistösijoittaja, joka noudattaa omassa toiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja edellyttää yhteistyökumppaneiltaan vastuullisia ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä toimintatapoja. Vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa korostuu ympäristönäkökulma, koska kiinteistöillä ja rakentamisella on merkittävä yhteys energian ja luonnonvarojen kulutukseen, päästöihin ja sitä kautta ilmastonmuutokseen. Rakennusalalla on myös positiivinen, työllistävä vaikutus ja kiinteistöjen kunto vaikuttavaa suoraan vuokralaisiin ja lähiympäristön viihtyisyyteen. KER huomioi vastuullisuusnäkökulmat sekä suorissa kiinteistösijoituksissaan että kiinteistörahastosijoituksissaan.

Pääomasijoitukset

Pääomasijoitukset ovat kiinnostavia vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta: pääomasijoittajalla on omistajan roolissa mahdollisuus vaikuttaa varhaisen vaiheen yritystoimintaan ja sitä kautta kestävän yrityskulttuurin rakentamiseen. Pääomasijoittaja voi myös tukea kotimaansa uusia innovaatioita ja yrittäjyyttä, sekä panostaa uusiutuvaan energiaan ja puhtaaseen teknologiaan. KERin pääomasijoitukset koostuvat pääomarahastosijoituksista, joissa on KERin lisäksi useita muita sijoittajia. KER on ulkoistanut pääomarahastosijoituksien seurannan ja hallinnoinnin ulkopuoliselle yhteistyökumppanille. Yhteistyökumppani suorittaa uusille pääomarahastoille ESG-selvityksen osana laajempaa sijoitusarviointia.

Vaihtoehtoiset korkosijoitukset

Vaihtoehtoiset korkosijoitukset tarjoavat perinteisen pankkirahoituksen rinnalle vaihtoehtoisen rahoituskanavan. Vaihtoehtoisten korkosijoitusten piiriin kuuluvat esimerkiksi private credit- ja mikrolainarahastot. KER sijoittaa ainoastaan hyvämaineisiin ja vastuullisesti toimiviin rahastoihin. Rahastovalinnassa KER edellyttää sijoituskohteilta lähtökohtaisesti ESG-periaatteisiin sitoutumista, vastuullisuusasioiden integrointia sijoituspäätöksiin sekä säännöllistä raportointia sijoittajille.

Absoluuttisen tuoton sijoitukset

KER sijoittaa ainoastaan hyvämaineisiin ja vastuullisesti toimiviin rahastoihin. Rahastovalinnassa KER edellyttää sijoituskohteilta lähtökohtaisesti ESG-periaatteisiin sitoutumista, vastuullisuusasioiden integrointia sijoituspäätöksiin sekä säännöllistä raportointia sijoittajille.