Hyppää sisältöön

Vaihtoehtoiset sijoitukset

KERin vaihtoehtoiset sijoitukset ovat hajautettuja kolmeen alasalkkuun: reaaliomaisuussijoitukset (kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitukset),  absoluuttisen tuoton sijoitukset ja johdannaiset.

KERin vaihtoehtoiset sijoitukset 31.12.2021:

Reaaliomaisuussijoitukset 88 %, Absoluuttisen tuoton sijoitukset 12 % ja Johdannaiset 0 %.

Vaihtoehtoisten sijoitusten tuottojen ei odoteta korreloivan merkittävästi korko- ja osakesijoitusten kanssa. Vaihtoehtoisten sijoitusten suurin yhdistävä tekijä on se, että sijoitukset ovat pitkäaikaisempia, ja että niihin liittyy suurempi likviditeettiriski.

Vaihtoehtoisten sijoitusten vuosituotot 2015-2021*:

2015 10,0 %, 2016 6,5 %, 2017 9,8 %, 2018 7,9 %, 2019 7,2 %, 2020 10,6 % ja 2021 13,2 %.

* Vaihtoehtoiset korkosijoitukset on siirretty osaksi korkosijoituksia ja pääomasijoitukset osaksi osakesijoituksia alkaen 2020.