Hyppää sisältöön

KERin sijoitukset

Kirkon eläkerahasto (KER) on pitkäaikainen sijoittaja. Sijoituspäätökset tehdään asetetun tuottotavoitteen ja sijoituskohteiden tuottopotentiaalin perusteella ottaen huomioon riskitasot. Sijoitusten riskejä hajautetaan sijoittamalla erilaisiin sijoitusluokkiin ja eri markkinoille sekä toimialoille erilaisia instrumentteja käyttäen.

KERin käyttämät sijoitusluokat ovat korkosijoitukset, osakesijoitukset ja vaihtoehtoiset sijoitukset.