Hyppää sisältöön

KER sijoittajana

Kirkon eläkerahaston (KER) sijoitustoiminnan strategisena tavoitteena on eläkevastuun kattamiseksi tapahtuva varojen kartuttaminen tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden.

KER on muiden eläkesijoittajien tapaan pitkän aikavälin sijoittaja, jonka sijoitukset voivat lyhyellä tähtäimellä altistua merkittävillekin arvon muutoksille. Pitkästä sijoitusperiodista huolimatta eläkerahaston tulee huolehtia jatkuvasti sijoitusriskien riittävästä hallinnasta. Sijoituksien tulee olla koko ajan hajautettuna eri omaisuusluokkien, maantieteellisten alueiden, toimialojen, varainhoitajien ja sijoitustyylien kesken.

KER on sitoutunut vastuulliseen sijoitustoimintaan. PRI-periaatteiden allekirjoittajana KER kehittää jatkuvasti aktiivisia omistajakäytäntöjään ja raportoi toimintansa edistymisestä. KER pyrkii sijoitusprosessien jokaisessa vaiheessa ottamaan huomioon vastuullisen sijoittamisen näkökohdat ja onkin toiminut Suomessa vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä.