Hyppää sisältöön

KERin historia

 

Vuosi 1991

Kirkon eläkerahaston toiminnan voidaan katsoa alkaneen vuonna 1991, kun kirkon eläkejärjestelmässä siirryttiin osittain rahastoivaan eläkemaksujärjestelmään. Varat, joita ei käytetty eläkkeiden maksamiseen, rahastoitiin eläkerahastoon tulevien eläkevastuiden kattamiseksi.

Vuosi 1999

Vuonna 1999 Kirkon keskusrahaston eläkerahastosta muodostettiin omakatteinen rahasto. Kirkon eläkerahasto toimi Kirkon keskusrahaston yhteydessä, mutta eläkerahaston varoja sijoitettiin erillään Kirkon keskusrahaston muusta omaisuudesta ja rahaston tuotot kohdistuivat suoraan eläkerahaston tuotoiksi.

Vuosi 2012

Kirkon eläkelain mukaisen eläketurvan täytäntöönpano siirtyi Kevaan 1.1.2012. Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön työeläkepalveluista.

Vuosi 2016

Kirkon eläkerahasto (KER) eriytyi keskusrahastosta itsenäiseksi julkisoikeudelliseksi oikeushenkilöksi 1.1.2016, jolloin tuli voimaan nykyinen eläkerahastoa koskeva kirkkolain 22 luvun 6 §. Tämän pykälän voimaantulosäännöksen mukaan Kirkon eläkerahasto jatkaa kirkon keskusrahaston eläkerahaston toimintaa ja kirkon keskusrahaston eläkerahaston varat, oikeudet ja velvoitteet siirtyivät 1.1.2016 Kirkon eläkerahastolle.

Lisäksi voimaantulosäännöksessä säädettiin, että tästä varojen, oikeuksien ja velvoitteiden luovuttamisesta ei ollut suoritettava varainsiirtoveroa tai muuta veroseuraamusta. Laki kirkkolain muuttamisesta: (1602/2015) voimaantulosäännös.Linkki avautuu uudessa välilehdessä