Hyppää sisältöön

Kirkon eläkerahasto - KER

Kirkon eläkerahasto (KER) toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaitoksena. KER vastaa kirkon henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

KERin sijoitustoiminnan strategisena tavoitteena on eläkevastuun kattamiseksi tapahtuva varojen kartuttaminen tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden.

KER on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen ja ottaa kaikessa sijoitustoiminnassaan huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

KERin sijoitussalkku 30.9.2020:

  • Rahaston koko 1662,2 milj. euroa
  • Tuotto YTD 2020 +1,0 %
  • Keskimääräinen vuosituotto toiminnan alusta (1991) +7,8 %

Korkosijoitukset 581,8 miljoonaa euroa (36,2%), Osakesijoitukset 719,4 miljoonaa euroa (44,8%), vaihtoehtoiset sijoitukset 305,7 miljoonaa euroa (19%).

*Osakesijoitukset sisältävät myös pääomasijoitukset ja korkosijoitukset sisältävät myös vaihtoehtoiset korkosijoitukset

KERin tuotot 2015-2019:

2015 5,9%, 2016 7,9%, 2017 9,0%, 2018 -2,6%, 2019 14,8%.

 

Jäsenyydet

Finsif

PRI - Principles for Responsible Investment

CDP - Carbon Disclosure Project

PRI - Montreal Pledge

Climate Action 100+

Member of the PRI 2019 Leaders' Group (Asset owner selection, appointment and monitorin: LE and/or PE)