Seuraa piispainkokousta

Piispainkokous on koolla noin joka toinen kuukausi.

Seuraava kokous

Piispainkokous kokoontuu seuraavaan istuntoonsa 5.-7.2.2018 Helsingissä.

Viimeisin kokous

Piispainkokouksen pöytäkirja 4.12.2017

 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen helluntaiherätyksen yhteinen neuvottelukunta: neuvottelukunnan puheenjohtajan nimeäminen
 • Kirkon lähetyksen peruslinjaus
 • Perussopimus lähetystyön järjestämisestä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja lähetysjärjestöjen välillä
 • Ohjauskeskustelut kirkon lähetysjärjestöjen kanssa 2017
 • Kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisen periaatteet
 • Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työntekijän pappisvihkimys Keniassa
 • Avustushakemukset kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastosta
 • Piispan määrääminen Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan 2018-2021

Vireillä olevat asiat

Rippikoululaisen osallistuminen rippikouluryhmässään ehtoolliseen myös muuten kuin seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa
 • Kirkolliskokouksen pyyntö piispainkokoukselle.
 • Käsittelyssä syyskuussa 2017.
 • Lisätiedot: Anna-Kaisa Inkala
Lisääntynyt vieraanvaraisuuden tarve sekä ehtoollisen vietossa että oikeudessa saarnata jumalanpalveluksissa
 • Porvoon tuomiokapitulin aloite
 • Asian selvittämiseksi asetettiin työryhmä, joka jätti selvityksen 22.3.2016
 • Ensimmäinen käsittely huhtikuun 2016 istunnossa, jossa asia siirrettiin jatkovalmisteluun. 
 • Lisätiedot: Jyri Komulainen
Jumalanpalvelusyhteisöjen merkitys, mahdollisuudet ja ongelmat kirkossamme
 • Mikkelin piispan aloite.
 • Työryhmä asetettu joulukuussa 2015. Selvitys 31.12.2016.
 • Käsittely toukokuussa 2017.
 • Lisätiedot: Anna-Kaisa Inkala
Vihkioikeudesta luopuminen
 • Kirkolliskokouksen pyyntö piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle.
 • Valmistelussa.
 • Lisätiedot: Jyri Komulainen
Missiologian osaamisen lisääminen
 • Kirkolliskokouksen pyyntö piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle.
 • Valmistelussa.
 • Lisätiedot: Jyri Komulainen
Ohjeistus vainajan tuhkauksen jälkeen tapahtuvasta hautaan siunaamisesta
 • Mikkelin piispan aloite.
 • Lisätiedot: Anna-Kaisa Inkala