Kirkkohallituksen antamat lausunnot

Kirkkohallituksen eri tahoille antamat lausunnot vuodesta 2007 alkaen. Tätä vanhempia lausuntoja voi tiedustella kirkkohallituksen arkistosta.

Ministeriöt

 • Liikenne- ja viestintäministeriö 1
 • Maa- ja metsätalousministeriö 5
 • Oikeusministeriö 46
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö  53
  • opetusministeriö 17
 • Puolustusministeriö 2
 • Sisäministeriö 4
  • sisäasiainministeriö 15
 • Sosiaali- ja terveysministeriö 28
 • Työ- ja elinkeinoministeriö 14
  • Työministeriö 1
 • Ulkoasiainministeriö 25
 • Valtiovarainministeriö 34
  • sosiaali- ja työjaosto 1
 • Ympäristöministeriö 9

Eduskunta

 • Lakivaliokunta 1 3
 • Sivistysvaliokunta 2 1
 • Valtioneuvoston EU-sihteeristö 1
 • Valtioneuvoston kanslia 4
 • Valtiovarainvaliokunta 1
  • verojaosto 1

Muut tahot

 • Euroopan neuvosto 1
 • Lapsiasiavaltuutettu 1
 • Opetushallitus 18
 • Poliisihallitus 1
 • Pääesikunta, koulutusosasto 1
 • Rikosseuraamuslaitos 1
 • Rikosseuraamusvirasto 1
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  1
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 1
 • Turvallisuuskomitea 1
 • Kotimaisten kielten keskus 1
 • Tammenlehvän perinneliitto 1
 • Verohallitus 1
 • puuttuu 1

 

Liitteet