Hyppää sisältöön

Kaikkihan me tiedämme, miten hyvältä luonnossa tuntuu. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. Luonto voi olla myös esteettisen kokemisen ja rauhoittumisen paikka.


Kuvitus: Tuuli Sandén

Tunne on ollut meille tuttu jo vuositunsien ajan. Metsän äänet, puiden tuoksu, lehtien lävitse pilkottuva valo ja raikas puhdas ilma antavat lohtua. Ne lievittävät stressiä ja murheita sekä rentouttavat ja kirkastavat ajatuksia. Luonnossa samoileminen kohtentaa mielialaa. Saamme metsästä virkistystä, voimaa energiaa ja tarmoa. 
Dr Quin Li, Nipponin lääketieteellinen yliopisto   


 

Tutustu uuteen pyhiinvaellusmateriaaliin

 

Pyhiinvaellus on hiljaisuuden löytöretki - materiaali varhaiskasvattajille

 


Kohti kestävää tulevaisuutta

Ympäristökasvatuksella edistetään kestävään elämäntapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittelemista. Samalla lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota tekojen vaikutuksiin. Seurakunnan ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä tulisi kehittää kestävän toimintakulttuuriin suuntaan. Halutessa voit pohtia ja arvioida yhteistyötä esimerkiksi seuraavien näkökulmien kautta:

  • Opastamme lapsia rauhoittumaan, nauttimaan sekä elpymään luonnossa. 
  • Ulkopedagogiikka on yhdistynyt kiinteäksi osaksi yhteistyötä ja toteutamme sitä suunnitelmallisesti.
  • Tuemme suunnitelmallisesti vastuullista asennetta kaikkeen kuluttamiseen.
  • Pohdimme ruuan eettisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kirkko on hiilineutraali vuonna 2030                                                                                       

Kävely metsässä selkeyttää mieltä ja kirkastaa ajatuksenjuoksua.
Luonnossa oleskelu voi lisätä ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta 50 prosentilla.       
                           


Jatulintarha ja kiireettömyys. Kuva: Annastiina Papinaho
tsi niin miellyttävä paikka, että sydämesi täyttyy ilosta.

Annetaan mielen metsittyä ja villiintyä, tunnistetaan itämerensuomalainen perintö.  Ekoteologi Pauliina Kainulainen