Seurakuntavaaliehdokas, onko ilmastotyö sinulle tärkeää?

Ilmastonmuutos uhkaa koko luomakunnan hyvinvointia. Jokaisen on kannettava vastuunsa, sitä ei voi vierittää muille. Yksi kirkon tehtävistä on rohkaista ihmisiä välittämään luomakunnasta. Ilmastosta ja ympäristöstä huolehtiminen omalta osaltaan on tämän tehtävän toteuttamista.

Seurakuntavaaleissa 18.11.2018 valitaan uudet seurakuntien päättäjät, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten seurakunnat ja kirkko kokonaisuudessaan kantavat vastuunsa ilmastoasioissa.

Hyvä ehdokas, jos seisot näiden kirkon energia- ja ilmastostrategiatyön teesien takana, kerro siitä äänestäjillesi. Ota käyttöön: #ilmastokirkkoni

Ilmastonmuutos haastaa ihmiset ja totutut käytänteet kirkossa ja yhteiskunnassa. Minun kirkkoni asettuu vahvasti toivon puolelle. Minun kirkkoni on ilmastotoivon kirkko.

1. Minun kirkkoni vaikuttaa ilmastoystävällisen yhteiskunnan puolesta.

Usko, toivo ja rakkaus uudistavat kirkkoa ja yhteiskuntaa. Kirkko toimii aktiivisesti yhteiskunnassa herättelijänä ja arvovaikuttajana ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi.  

2. Minun kirkkoni toimii esimerkkinä ja vähentää ilmastopäästöjään.

Toiminnan ilmastovaikutukset huomioidaan ja niitä pyritään vähentämään. Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan. Öljylämmityksestä luovutaan.

3. Seurakunnallani on kirkon ympäristödiplomi.