Flicka som lutar huvudet i handen på samma sätt som en porslinsängel som hon sitter bredvid

Mikaelidagen

Mikaelidagen är alla änglars dag, en dag då man begrundar Guds änglars eller sändebuds betydelse och uppdrag.

Som Guds budbärare ger änglarna beskydd och ledning samt påminner om livet enligt Guds vilja.

Mikaelidagen firas den 29 september eller om det är en vardag, närmast följande söndag.

Ärkeängeln Mikael är den centrala gestalten på Mikaelidagen. Den kamp som ängeln Mikael utkämpade mot mörkrets makter hör samman med påsken.

Respekten för och firandet av Mikael började på 400-talet i Frygien. Samtidigt uppfördes det i Italien flera kyrkor och kapell till Mikaels ära. Redan då inföll Mikaelidagen den 29 september. 

Enligt den kristna traditionen har också Rafael och Gabriel ansetts vara ärkeänglar.

Temat för Mikaelidagens texter är tudelat: änglar och barn. Det traditionella evangeliet för dagen (Matt. 18:1-10) gör barnet till förebild för vår tro och texten säger att barnens änglar alltid ser Guds ansikte i himlen.