Hyppää sisältöön

I krissituationer

När du drabbas av en kris

Den som bor eller semestrar utomlands kan plötsligt drabbas av olika slags kriser. Kriserna kan gälla det egna livet, familjen, näromgivningen eller samhället.

 Den som bor utomlands kan till exempel råka ut för följande situationer:

 • svårt att anpassa sig till den nya kulturen, förlängd kulturchock
 • det sociala nätverket krymper
 • utmaningar i parförhållandet
 • svårigheter att kontrollera känslor och stress 
 • ensamhet
 • våld
 • utnyttjande
 • missbruksproblem
 • sjukdom eller mentala problem
 • en närståendes död
 • olyckor, terrorism, naturkatastrofer osv.

Isolera dig inte när du drabbas av en kris utomlands. Förutom vänner och släktingar kan du vända dig till dem som utför kyrkans arbete bland utlandsfinländare. Din situation är viktig!

Nedanstående lista innehåller kontaktuppgifter till finländska utlandspräster i olika länder.

Finländska utlandspräster i olika länder (på finska)

Stöd och hjälp