Hyppää sisältöön

Kyrkans arbete utomlands

Kyrkans arbete bland utlandsfinländare – ditt stödnät utomlands

På 2000-talet har skillnaden mellan turism, tillfällig migration och permanent migration blivit mindre. I och med att tekniken, ekonomin och kommunikationsteknologin har utvecklats har vår värld hela tiden blivit mindre och vår livsrytm snabbare.

Var?

Kyrkan utför arbete bland utlandsfinländare i 37 länder. Länder med de största församlingarna är Sverige, USA, Spanien, Kanada, Tyskland och Australien.

Vad?

En finländsk utlandsförsamling är en mötesplats dit man kan komma för att läsa finska tidningar, delta i gudstjänster, samtala och delta i olika klubbar, evenemang och fester. I kyrkan kan man få hjälp på sitt eget modersmål i många slags situationer, till exempel om man tappat bort sitt pass eller blivit sjuk, eller om man bara har hemlängtan. Gudstjänster, kyrkliga familjehögtider, möjlighet till privata samtal och diakonalt arbete utgör en viktig del av församlingarnas verksamhet.

För vem?

Utlandsfinländarnas nätverk omspänner hela världen. Det finns 1,6 miljoner människor som till sin etniska bakgrund är utlandsfinländare i första till fjärde generationen. 242 000 av dem är finska medborgare. Från Finland flyttar varje år 10 000 personer utomlands. Dessutom gör finländarna – säsongsflyttarna och veckoturisterna – sammanlagt drygt tre miljoner resor per år. 1,9 miljoner tjänsteresor görs årligen till utlandet.

Tröskeln till kyrkan är låg. Alla finländare som bor och reser i området är välkomna. Den lokala gemenskapen av utlandsfinländare utgör områdets finländska utlandsförsamling.

Lång historia

Det egna modersmålet är såväl känslornas som bönens språk. Utlandsfinländarnas andliga behov tillgodoses sedan 1700-talet. Från slutet av 1800-talet ingick detta arbete även i Finlands Sjömanskyrkas och Finska Missionssällskapets verksamhet. År 1921 organiserades arbetet som en del av verksamheten vid den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans turistarbete, som inleddes på 1960-talet, är ett av de kraftigast växande arbetsområdena.

Medarbetare

De frivilliga är den bärande kraften i verksamheten. De är lokala utlandsfinländare som ger av sin tid och gör en synnerlig viktig arbetsinsats. Antalet anställda i huvudsyssla uppgår till cirka 160. En del av dem arbetar för den lokala lutherska kyrkan, en del för Kyrkostyrelsen, en del för vår kyrkas missionsorganisationer (i 13 länder) och en del för Finlands Sjömanskyrka rf (i 6 länder).

Samarbete

Kyrkans arbete bland utlandsfinländare hör till det gemensamma arbete som den evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands utför tillsammans med de lokala kristna. Arbetet utförs i samarbete med lokala systerkyrkor, andra finländska samfund och Finlands beskickningar. Finland-Samfundet rf, Migrationsinstitutet, Finlands Sjömanskyrka rf och vår kyrkas missionsorganisationer är nära samarbetspartner.

Vem betalar?

Verksamheten grundar sig på insamlade medel. Kyrkans arbete bland utlandsfinländare betalar understöd för verksamheten i de finländska utlandsförsamlingarna. Största delen av arbetstagarna är anställda av systerkyrkor i målländerna.