Hyppää sisältöön

Kom med!

Kyrkans grundläggande uppgift är att kalla människor till gemenskap med nådens Gud, att ge en hållfast grund i livet och att uppmuntra till omsorg om medmänniskorna och skapelsen.

Människans värde bestäms inte utifrån hennes aktivitet eller effektivitet. I kyrkan är alla värdefulla och skapade av Gud, sådana de är. Därför är församlingsmedlemskap framför allt att vara och vila i Gud. Detsamma gäller finländska utlandsförsamlingar. 

Exempel på församlingarnas verksamhet:

  • För barn: musiklekskolor, söndagsskolor
  • För unga: ungdomsläger och konfirmandläger
  • Det andliga livet: gudstjänster, Bibel- och bönegrupper, klubbar, temaseminarier
  • Kyrkliga familjehögtider
  • Stöd till närstående i olika livssituationer: själavård, väntjänst, grannhjälp, krisarbete
  • Musik: körer, sångkvällar, musikevenemang, De vackraste julsångerna
  • Ett bibliotek där man kan låna finsk- och svenskspråkiga böcker

Här hittar du den närmaste finländska utlandsförsamlingen