Hyppää sisältöön

Ditt stöd behövs

De flesta finländska utlandsförsamlingar sköter sin ekonomi i huvudsak självständigt. Utomlands har kyrkor inte beskattningsrätt, förutom i de nordiska länderna och Tyskland. När du deltar i församlingslivet utomlands förväntas du stöda verksamheten även ekonomiskt.

Församlingarnas inkomstkällor är kollekter samt intäkter från olika evenemang som till exempel julbasarer. Församlingarna får också understöd i någon mån, bl.a. av Kyrkostyrelsen, Finland-Samfundet, företag och utlandsfinländska gemenskaper.

Eftersom församlingarna har få anställda är församlingsmedlemmarna själva den bärande kraften.

Du är välkommen med i denna gemenskap.