Hyppää sisältöön

Minoritet utomlands

Finsk medborgare

Alla personer som har ett finskt pass är finska medborgare. Medborgarskapet bestämmer mycket konkret människans livsrum, rörelsemöjligheter och rättigheter. Enligt justitieministeriets statistik över antalet röstberättigade fanns det 2015 över 242 000 röstberättigade finska medborgare som var bosatta utomlands.

Vem är finländare?

Passet ger medborgarskap, men vad innebär det att vara finländare? Svaren på den frågan är lika många som antalet finländare. Hur skulle du svara på frågan?

När man bor utomlands blir också frågan om den egna nationella identiteten ofta aktuell. För den som flyttar utomlands för en längre period är det bra att vara beredd på denna process – till och med på en liten kris.

Att leva som minoritet utomlands

Utomlands utgör finländarna alltid en minoritet. Med begreppet utlandsfinländare avses finländare som är bosatta utomlands och deras ättlingar. 

Cirka 10 000 finländare flyttar årligen utomlands. Största delen av dem som flyttar är unga vuxna (20–34-åringar) och pensionärer. I ett annat land hör finländaren till den språkliga, nationella, kulturella och ofta även religiösa minoriteten. 

Den nya situationen kan göra att man börjar fundera på sitt eget andliga arv. Till exempel följande frågor kan bli aktuella:

  • Hur samtalar jag om religion i en kultur där religion inte är en privatsak som i Finland?
  • Vilka traditioner och seder vill jag bevara?
  • Vem kan hjälpa mig att besvara mitt barns andliga frågor?
  • Var hittar jag en gemenskap som stöder mig?