Hyppää sisältöön

Ställningstaganden

Kyrkan tar ställning för att klarlägga sin egen syn och för att hjälpa kristna idag att leva rätt. Grunden för den kristna tron är Bibeln, men den ger inte alla gånger svar på frågor i våra dagar.

Ställningstagandena fråntar inte en kristen behovet av att tänka självständigt. Den lutherska kyrkan anser att varje kristen ska tänka igenom etiska frågor och avgöranden i sitt eget liv.

Kyrkomötet och kyrkostyrelsens plenum utarbetar ställningstaganden som de ger till statsrådet. Det gäller ofta utlåtanden kring lagförslag som ministerierna håller på att utarbeta.

Ärenden som har anknytning till kyrkans lära, personalpolitik eller internationella relationer, behandlas också på biskopsmötet, i Kyrkans avtalsdelegation och i Kyrkostyrelsens plenum.