Hyppää sisältöön

Skriftskola eller konfirmandundervisning

De flesta av vår kyrkas medlemmar har blivit döpta när de var små. Barndopet förutsätter att den som har blivit döpt senare ska få möjlighet att lära sig vad det betyder att vara döpt och leva som kristen. Konfirmandundervisning eller skriftskolan ger möjlighet till att lära sig mer om Bibeln, den kristna trons grunder och etiska frågor.

Lika viktigt som kunskaper är möjligheten att få utöva tron tillsammans med andra. I skriftskolan funderar deltagarna på de stora livsfrågorna och gör saker tillsammans. Konfirmandtiden vill ge upplevelser av samhörighet, helighet och glädje. De flesta församlingar ordnar konfirmandläger som utgör en viktig del av skriftskolan.

Konfirmandtiden varar ungefär ett halvt år (innefattar ca 80 timmar) och avslutas med konfirmationen. Det är också möjligt att delta i skriftskolan utan att vara döpt. Varje år blir flera konfirmander döpta under konfirmandtiden och kan då också bli konfirmerade tillsammans med sin grupp. Deltagande i skriftskolan förutsätter dock inte att man måste bli konfirmerad. De flesta går i skriftskola och blir konfirmerade under det år som de fyller 15. Det är också möjligt att senare gå i vuxenskriftskola och bli konfirmerad om man önskar.

För närmare information kontakta en församling i din närhet.