Hyppää sisältöön

Apostoliska trosbekännelsen

Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus, 
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfru Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.