Ett kors i en hand

Fördjupa din tro

Upptäck tron

Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. -Rom. 10:17

Tron på Gud skänker trygghet och glädje mitt i vardagen. Den är en livlina när andra skyddsnät rämnar och man har svårt att få fotfäste, samtidigt som den är närvarande i livets ljusa och goda stunder. Tron och bönen hjälper oss att göra riktiga val och att orka gå vidare.

Församlingen är en gemenskap, men tron är också personlig. Var och en kan närma sig Gud på det sätt som känns naturligt. En del kommer till gudstjänsten eller deltar i någon grupp i församlingen. Andra upplever närvaron av det heliga i naturen eller i ensamheten.

På de här sidorna finns kortfattad information om kristendomen och den lutherska tron.