Hyppää sisältöön

Personal

Kyrkan är en stor arbetsgivare

Det finns 354 församlingar i evangelisk-lutherska kyrkan (år 2023) med sammanlagt cirka 15 200 anställda, allt från präster till gravgrävare. Utöver dem som direkt jobbar med människors tro och andlighet har kyrkan också till exempel sakkunniga inom förvaltning, kommunikation och fastighetsskötsel. Församlingarna är självständiga, varje församling är en skild arbetsgivare. Till kyrkans anställda hör också de som jobbar i domkapitlen i de nio stiften.

År 2019 jobbar ca 2 000 församlingspräster i kyrkan. Präster kan också jobba med specialuppgifter i kyrkan, inte bara med församlingsarbete, till exempel som sjukhuspräster och familjerådgivare.

Av församlingsprästerna är 51 procent män och 49 procent kvinnor år 2019. Av alla anställda i kyrkan var 71 procent kvinnor och 29 procent män.

Medelåldern bland de fast anställda i kyrkan är 50 år. Om man ser till alla kategorier av anställda återfinns de flesta i åldersgrupperna 55-59-åringar.