Statistik om kyrkan

Kyrkans statistik ger information om hur kyrkan syns och verkar i samhället.

Kyrkan för statistik över antalet medlemmar. Ca 4 miljoner finländare hör till evangelisk-lutherska kyrkan 2017. I procent uttryckt är det 71,9 procent av finländarna. Det finns också statistik över antalet döpta barn, kyrkliga vigslar och jordfästningar.

Församlingarna gör upp information över församlingsarbetet, över barn-, ungdoms- och konfirmandverksamheten, diakoniarbetet och missionsarbetet. Av statistiken framgår också hur stor andel av sina medel som kyrkan årligen använder för att sköta de olika uppgifterna. Kyrkan för också statistik över antalet anställda.

År 2017 finns det sammanlagt 400 församlingar i evangelisk-lutherska kyrkan.

Församlingarna – från den minsta till den största

 

Statistik över kyrkans medlemmar och minsta och största församlingar
statistik
Statistiken över församlingarnas folkmängd, verksamhet och ekonomi finns i webbtjänsten Sacrista.