Hyppää sisältöön

Stiften

Varje församling hör till ett stift. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är indelad i nio stift som vardera har sitt område.

En biskop och ett domkapitel leder stiftet. Biskopen är stiftets andliga ledare, han eller hon leder domkapitlets och stiftets praktiska verksamhet. Domkapitlet sköter förvaltningen i stiftet och övervakar församlingarna och prästerna.

Stiftens högsta beslutsfattande organ i frågor som rör verksamhet och ekonomi är stiftsfullmäktige.

Karta över stiftsindelningen.
Stiften i Finland från år 2020.

Borgå stift – det svenskspråkiga stiftet

Borgå stift består av de församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som har svenskspråkig majoritet. Det är därför det enda av stiften som inte täcker ett geografiskt enhetligt område. Borgå stift har 49 församlingar. Också de riksomfattande Tyska församlingen samt Rikssvenska Olaus Petri församling hör till Borgå stift.

Karta.
Karta över Borgå stifts geografiska utbredning.