Hyppää sisältöön

Församlingsval

Församlingsvalet hålls i november vart fjärde år, nästa gång i november 2022. Alla medlemmar i församlingen som är 16 år eller äldre får rösta.

Församlingsvalet går olika till beroende på om en församling är självständig eller hör till en kyrklig samfällighet. Om det finns flera församlingar i samma kommun ingår de i en samfällighet. Samfälligheten sköter församlingarnas gemensamma ärenden.

Ett eller två val

Om församlingen är självständig ordnas ett enda val där man väljer medlemmar i kyrkofullmäktige. 

Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet hålls två val samtidigt:

  • I det ena valet väljer man medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige leder samfälligheten.
  • I det andra valet väljer man medlemmar i församlingsrådet. Församlingsrådet leder verksamheten i en församling som hör till en samfällighet.

Fakta om valet 2018

  • Valdeltagandet var 14,4 procent.
  • I Borgå stift röstade 16 procent av de röstberättigade.
  • Kinnula församling i Lappo stift hade det högsta valdeltagandet med 48,1 procent.
  • I valet valdes 7 971 förtroendevalda i 384 församlingar. I Borgå stift valdes 932 förtroendevalda i 53 församlingar.
  • Drygt 16 100 kandidater var uppställda.
  • I 52 församlingar var det sämjoval. Av dessa var 19 församlingar i Borgå stift.

Läs mer om Beslutsfattande i kyrka och församlingar.