Hyppää sisältöön

Församlingsval

Församlingsvalet hålls i november vart fjärde år, nästa gång i november 2022. Alla medlemmar i församlingen som är 16 år eller äldre får rösta.

Församlingsvalet går olika till beroende på om det är en självständig församling eller en församling i en kyrklig samfällighet.

Om det finns flera församlingar i samma kommun ingår de i en samfällighet. Samfälligheten sköter församlingarnas gemensamma ärenden.

Ett eller två val

Om församlingen är självständig ordnas ett enda val där man väljer medlemmar i kyrkofullmäktige. 

Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet hålls två val samtidigt.

  • I det ena valet väljer man medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige leder samfälligheten.
  • I det andra valet väljer man medlemmar i församlingsrådet. Församlingsrådet leder verksamheten i en församling som hör till en samfällighet.

Fakta om valet 2018

  • valdeltagandet 14,4 procent.
  • I Borgå stift röstade 16 procent av de röstberättigade.
  • Kinnula församling i Lappo stift hade det högsta valdeltagandet med 48,1 procent.
  • I valet valdes 7 971 förtroendevalda i 384 församlingar. I Borgå stift valdes 932 förtroendevalda i 53 församlingar.
  • Drygt 16 100 kandidater var uppställda.
  • I 52 församlingar var det sämjoval. Av dessa var 19 församlingar i Borgå stift.

Beslutsfattande i kyrka och församlingar