Hyppää sisältöön
Biskoparna Jolkkonen, Kalliala, Vikström och Repo på biskopsmötes session i Helsingfors i januari 2016

Biskopsmötet

Biskopsmötet behandlar frågor som rör kyrkans tro, förkunnelse och arbete, likaså ärenden om stiftens förvaltning och skötsel. Det gör framställningar och ger utlåtanden till kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Medlemmar i biskopsmötet är vår kyrkas tio biskopar plus fältbiskopen. Biskopsmötet samlas sex gånger i året. Ärkebiskopen är ordförande och kan sammankalla mötet när han vill.

Biskopsmötets webbsidor på evl.fi Plus.