Unga

Att studera utomlands

Är du intresserad av att studera eller forska utomlands? Ligger internationella ärenden nära ditt hjärta?

Kyrkostyrelsens utrikesavdelning förmedlar stipendier till teologiestuderande, forskare, studerande inom olika kyrkliga branscher och kyrkans personal.

Att studera utomlands ger en enastående möjlighet att utvidga sina ekumeniska kunskaper, befrämja sin teologiska forskning och förbättra sina språkkunskaper.

Mera information om olika stipendier (på finska): evl.fi/stipendit

Du kan också kontakta enheten för teologiska ärenden:

Ari Ojell, sakkunnig för teologi och ekumenik
Johanna Laine, korrespondent-sekreterare