Hyppää sisältöön

Väckelserörelser och organisationer

Många av oss i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har en koppling till någon väckelserörelse eller kristen organisation.

Väckelserörelserna är en del av kyrkan

Väckelserörelserna är organiserade folkrörelser som verkar inom kyrkan. De är inte frikyrkor, som i många andra länder, utan medlemmarna hör till den lutherska kyrkan. Rörelserna uppstod som protest- och förnyelserörelser och har oftast betonat personlig tro.

De traditionella väckelserörelserna uppstod under 1700- och 1800-talet:

  • bedjarrörelsen
  • de väckta
  • den evangeliska rörelsen
  • laestadianismen

Efter andra världskriget uppstod den s.k. femte väckelsen.

Den laestadianska rörelsen, den evangeliska rörelsen (SLEF) och förbundet Kyrkans Ungdom har verksamhet i Svenskfinland.

Väckelserörelserna har sina egna sommarfester och tidningar och i vissa fall egna sångsamlingar vid sidan av psalmboken. De flesta missionsorganisationer har också en koppling till någon väckelserörelse. Väckelserörelserna är lekmannarörelser och en stor del av ansvaret för verksamheten vilar på aktiva kristna som inte är präster.

Utöver de väckelserörelser som verkar inom evangelisk-lutherska kyrkan finns det i Finland samfund och kristna grupperingar som inte är en del av den lutherska kyrkan. Till dessa hör till exempel pingströrelsen och Lutherstiftelsens missionsprovins.

Väckelserörelserna bidrar till mångfalden

Väckelserörelserna och organisationerna bidrar till en mångfald i församlingarnas verksamhet. De skapar samhörighet över församlingsgränserna. De ordnar läger och annan verksamhet i samarbete med församlingarna.

Organisationerna ger ut litteratur och producerar annat material samt utbildar kyrkans anställda och frivilliga. En del av rörelserna upprätthåller läroinrättningar och folkhögskolor samt producerar sociala tjänster.

Nya rörelser och grupper uppkommer ständigt kring nya gudstjänstgemenskaper, bland personer i samma livssituation eller i anslutning till någon aktuell samhällsfråga som till exempel miljövård.

Det finns ingen heltäckande lista över kristna rörelser och organisationer men du kan söka på nätet eller fråga lokalförsamlingen vilken verksamhet som ordnas på din ort.