Hyppää sisältöön

Vårt gemensamma kyrkliga kulturarv

Kyrkans kulturarv är en del av vårt nationella kulturarv. Det kulturarv som finns i församlingarna är det äldsta kulturarvet i Finland.

Tammerfors domkyrka fylld av människor.

I församlingarna finns det många olika sorters kulturarv. Det finns byggnader och miljöer, såsom kyrkor, trädgårdar och begravningsplatser. Altartavlor, kyrkokonst och föremål i kyrkan är också värdefullt kulturarv. Det stadgas i lagen om att kyrkan ska ta hand om det här kulturarvet.

Kyrkorna representerar sitt tidevarvs topparkitektur.

Kulturarvet bygger broar mellan historien och framtiden

Ett kulturarv är inte något från en svunnen tid som är skilt från det vi gör idag. Kyrkan skapar också kultur varje dag med sin verksamhet. Vi använder uttrycket kyrklig tradition då vi talar om det kulturarv som inte är föremål, utan till exempel hur man brukar göra i kyrkan.

Föremål och kyrkliga miljöer bygger en bro till traditioner och ceremonier från förr. Kulturarvet bygger och stärker vår identitet och får oss att förstå oss själva och vårt samhälle bättre. Att vi känner till vårt eget kulturarv är en förutsättning för att vi ska förstå andra kulturer.

Årets rytm, förhållandet mellan arbete och vila, vardag och helg bygger på den kristna traditionen. På det sättet är det kyrkliga kulturarvet närvarande varje dag under året.