Hyppää sisältöön

Kyrkans ekonomi

Verksamheten i församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland finansieras till största delen av kyrkoskatt. Också intäkter från försäljning och verksamhet, avgifter, avkastning på tillgångar, kollekter och donationer hjälper till att finansiera kyrkans verksamhet.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har knappt 4 miljoner medlemmar. Kyrkoskatten 2017 var 885 miljoner euro.

Sedan 2016 får kyrkan en lagstadgad statlig finansiering som en del av statsbudgeten. Den statliga finansieringen uppgår till nästan 117 miljoner euro. Med hjälp av den kan församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna fortsätta att sköta vissa samhälleliga uppgifter som kyrkan tar hand om:

  • begravningsväsendet,
  • folkbokföringen, det vill säga kyrkböckerna, och
  • kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål.

Största delen av intäkterna används till församlingsverksamheten på orten:

  • barn- och ungdomsarbete,
  • gudstjänster och förrättningar,
  • diakonalt stöd och hjälp,
  • musikverksamhet och annat.

Kyrkoskatten uppbärs av medlemmarna i samband med den statliga och kommunala beskattningen.