Kyrkans ekonomi

Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland använder till största delen kyrkoskattemedel för att finansiera verksamheten. Kyrkoskatten uppbärs av medlemmarna i samband med den statliga och kommunala beskattningen. Övrig finansiering består av försäljningsintäkter och avgifter, avkastning på tillgångar, kollekter och donationer.

År 2016 har Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ungefär 4 miljoner medlemmar. Kyrkoskatten år 2016 var 890 miljoner euro.

Från början av 2016 får Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland en lagstadgad statlig finansiering som en del av statsbudgeten. De ska motsvara tidigare intäkter från samfundsskatten. Den statliga finansieringen uppgår till 114 miljoner euro. Med hjälp av den kan församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna fortsätta att sköta vissa samhälleliga uppgifter som man har bestämt att kyrkan tar hand om: begravningsväsendetfolkbokföringen, det vill säga kyrkböckerna och skötsel av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.

Största delen av intäkterna används till församlingsverksamheten på orten: barn- och ungdomsarbete, allmänt församlingsarbete så som gudstjänster och förrättningar, diakonalt stöd och hjälp, musikverksamhet och annat.