Hyppää sisältöön

Hur görs allt det praktiska?

Barnet döps oftast när det är 2-3 månader gammalt, men det kan variera beroende på livssituation. Oberoende om barnet döps eller inte, så ska du meddela barnets namn och uppgifter till magistraten tre månader efter att barnet fötts.

Hur du vill döpa ditt barn är ditt val. Du kommer överens med prästen om hur dopet ska gå till. Berätta gärna vad som är viktigt för dig! Du kan själv välja präst och du bokar tid till dopet via församlingens kansli. När ni träffar prästen för samtal kommer ni överens om allt praktiskt. Om ni ordnar dopet hemma behövs en dopskål och en duk. Kanske levande ljus och blommor om ni vill göra det extra stämningsfullt.

Ibland döps barn i samband med högmässa. Det är extra festligt för församlingen, men också trevligt för den nya familjen när hela församlingen ber för barnet. En del församlingar ordnar morgondop eller andra gemensamma doptillfällen. Då kan man bara komma in för själva dopet. Ofta bjuder församlingen på kaffe och kaka den dagen.

Om andra barn deltar i dopet får de gärna läsa, sjunga eller torka babyns huvud med duk. Talet som prästen håller baseras också på det dopsamtal som du tidigare fört med prästen. I dopfunten finns vanligt kranvatten om annat inte önskas. Vattnet ska vara ljummet så att det känns bra för babyn.

 

Att tänka på ...

 • Om du som nybliven mamman hör till en församling i evangelisk lutherska kyrkan i Finland kommer du att få information från din församling. I det brevet finns även magistratens officiella blankett. Den fyller prästen i vid dopet.
 • Om du inte hör till kyrkan får du blanketten direkt från magistraten.
 • Om barnets far hör till en församling kan barnet döpas fastän mamman inte gör det.
   
 • Var ska barnet döpas? I kyrkan, hemma, hos mormor, i församlingshemmet eller någon annanstans?
 • Fundera på datum och tid för dopet, gärna inom tre månader från barnets födelse.
   
 • Kontakta församlingens kansli och boka tid för dopet.
 • Prästen kontaktar dig för ett dopsamtal. Då kan ni tillsammans gå igenom hela dopet steg för steg. Ni kan tillsammans med prästen fundera på vad ni vill ha för psalmer och musik under dopet. Kanske känner ni någon som kan sjunga eller spela?
   
 • Barnet behöver åtminstone en fadder. Kolla även att datumet för dopet passar hen. Ha gärna fadderns/faddrarnas namn färdiga när ni samtalar med prästen. På församlingens kansli kan de svara på frågan om en person kan vara fadder, dvs. är konfirmerad medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 
   
 • Vem vill ni bjuda till dopet? Skicka inbjudan i tid.
 • Dopet kan hållas hemma eller i församlingshemmet och då kan man bjuda på kaffe i samma utrymmen. I församlingshemmet finns det oftast dukar och porslin att låna eller använda för en liten summa.
 • Församlingen kan låna en dopkolt om man inte har en i släkten eller vill köpa en ny.
   
 • Be släkt och vänner om hjälp! Kanske någon kan baka tårtan, duka eller koka kaffe?
 • Fotografera själv eller be någon annan göra det. Det blir fina minnen för barnet!
 • Ha byteskläder med åt barnet och byt efter dopet.
   
 • Njut av dopdagen, barnets första fest!

Gå gärna med i föräldra-barnklubben på din ort. Kolla på församlingens webbplats när och var de ordnas.

Du kan alltid kontakta församlingens kansli på den ort där du bor. De hjälper gärna och svarar på dina frågor.