Hyppää sisältöön

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A2/2020 har utkommit

28.2.2020

1. Avtal om grupplivförsäkring 2020
2. Ändrad tidpunkt för förtroendemannautbildningen

Cirkulär A2/2020


Vanliga frågor om erfarenhetstillägg och prestationstillägg

14.1.2020

Under de vanliga frågorna finns nu också frågor om erfarenhetstillägg och prestationstillägg samt svaren på dessa.

  • Erfarenhetstilläggets storlek när anställningsförhållandet blir deltidsarbete
  • Erfarenhetstilläggets belopp när en ny årsbunden lönedel skulle ha betalats 1.1.2020 (eller därefter)
  • Erfarenhetstilläggets belopp när en visstidsanställning förnyas i början av 2020
  • Erfarenhetstilläggets belopp när en visstidsanställning förnyas under 2020 efter ett avbrott
  • Hur påverkas erfarenhetstillägget när ett vikariat upphör?
  • Betalning av prestationstillägg när anställningsförhållandet blir deltidsarbete
  • Betalning av prestationstillägg när anställningsförhållandet upphör
  • Delgivning av prestationstilläggsbeslut till cheferna

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A1/2020 har utkommit

7.1.2020

1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2020
2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2020

Cirkulär A1/2020


Församlingsanställda som utvecklat församlingarnas arbetsliv fick pris

10.12.2019

Gemensamt lärande och nätverksfrämjande står i centrum då utvecklare av arbetslivet fick ta emot kyrkans arbetslivspris (KirTEKO) inom ramen för programmet Kyrkans arbetsliv 2020. Priset som delas ut till församlingar gick i år till församlingen i Lojo för arbetslivsrutiner som förbättrar arbetshälsan och för att ha delat sin praxis med andra. Dessutom fick tre personer som aktivt deltagit i Kirtekos olika nätverk ta emot priset. Prisen delades ut i Kyrkans hus 10.12.2019.

Läs mer