Sidorna är under uppbyggnad


Kyrkans huvudavtalsparter överlägger tillsammans om den nya arbetstidslagen

18.4.2019

Kyrkans huvudavtalsparters gemensamma arbetsgrupp, som ska utreda hur den nya arbetstidslagen ska tillämpas inom den kyrkliga sektorn, har inlett sitt arbete. Parterna har i detta skede olika uppfattning om hur den nya arbetstidslagen ska tillämpas på kyrkans anställda. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete.


Ny arbetstidslag godkändes i riksdagen - ställningen för kyrkligt anställda som utför andligt arbete utreds

18.3.2019

Läs mer


Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A1/2019 har utkommit

13.3.2019

Innehåll:

1. Lönejusteringar 1.4.2019
2. Avtal om grupplivförsäkring 2019
3. Ändrad tidpunkt för förtroendemannautbildningen

Cirkulär A1/2019


De anställda i den offentliga sektorn upplever sitt arbete som meningsfullt

13.12.2018

De anställda i den offentliga sektorn upplever i regel sitt arbete som viktigt och de är entusiastiska över det. Enligt de nyaste undersökningarna har den positiva utvecklingen av påverkningsmöjligheterna avstannat i kommunsektorn och inom kyrkan och allt färre anställda anser att de har resurser för bemötande av förändringar i arbetet.

Läs mer