Ripin kautta anteeksianto

Jeesus sanoo: "Ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi."

Jokaisen elämässä on asioita ja tekoja, jotka rikkovat yhteyttä läheisiin ihmisiin ja Jumalaan. Ahdistuksen valtaan ei kuitenkaan tarvitse jäädä, sillä Jeesuksen lupauksen mukaisesti syntinsä tunnustava saa ne anteeksi. Ripin kautta syntinsä tunnustava vastaanottaa syntien anteeksiantamuksen Jumalalta. Kirkon pyhänä toimituksena rippi perustuu Jeesuksen antamaan valtuutukseen (Matt. 16:19 ja Joh. 20:22–23).

Rippiä käytetään silloin, kun ihminen haluaa tunnustaa Jumalalle mieltä painavan syyllisyytensä ja syntinsä. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa rippi on osa seurakunnan yhteistä jumalanpalvelusta. Ripittäytyä voi kuitenkin myös yksityisessä keskustelussa sielunhoitajan kanssa. Ripin voi vastaanottaa pappi, seurakunnan muu työntekijä tai toinen seurakuntalainen. Heitä kaikkia sitoo rippisalaisuus eli ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Kirkollisten toimitusten kirjassa on yksityiselle ripille oma kaavansa, jossa on valmiita tekstejä synnin tunnustamiseen. Ripittäytyvä voi käyttää myös omia sanojaan. Ripin vastaanottaja voi lukea synnintunnustuksen ripittäytyvän kanssa tai hänen puolestaan.

Papin tai muun vastaanottajan tehtävänä on kuunnella synnintunnustus ja antaa tunnustavalle synninpäästö eli lausua sanat Kristuksen edustajana.  Rippi voi päättyä rukoukseen ja siunaukseen.

Rippiin voi liittyä myös sielunhoidollisia keskusteluja.