Hyppää sisältöön

Exempel på tillämpningen av kyrkostyrelsens beslut om examina i platsannonseringen

Exemplen innehåller alternativa texter som är åtskilda med ett snedstreck. Välj endast den ena av dessa.

Diakonitjänst

Av tjänsteinnehavaren krävs examen enligt 1 § i kyrkostyrelsens beslut (Kyrkans författningssamling nr 124) /yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, socionom (YH) eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH). Examina enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut om examina beaktas enligt vad som bestäms i 8 § 4 mom. i kyrkostyrelsens beslut nr 124 i författningssamlingen.

Ungdomsarbetsledartjänst

Av tjänsteinnehavaren krävs examen enligt 2 § i kyrkostyrelsens beslut (Kyrkans författningssamling nr 124) /yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, socionom (YH) eller yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området, samhällspedagog (YH). Examina enligt biskopsmötets tidigare beslut beaktas enligt vad som bestäms i 8 § 4 mom. i kyrkostyrelsens beslut nr 124 i författningssamlingen.

Tjänst som ledare för barnverksamheten

Av tjänsteinnehavaren krävs examen i enlighet med 3 § i kyrkostyrelsens beslut (Kyrkans författningssamling nr 124) /yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, socionom (YH). Examina enligt biskopsmötets tidigare beslut beaktas enligt vad som bestäms i 8 § 4 mom. i kyrkostyrelsens beslut nr 124 i författningssamlingen.

Tjänst som ledare för mission och internationellt arbete eller tjänst som missionssekreterare

Av tjänsteinnehavaren krävs examen enligt 1, 2 eller 3 § i kyrkostyrelsens beslut och, inkluderat i denna examen eller separat avlagt, yrkeshögskolestudier i mission och internationell diakoni som omfattar minst 8 studiepoäng, eller annan lämplig högskoleexamen. Examina enligt biskopsmötets tidigare beslut beaktas enligt vad som bestäms i 8 § 4 mom. i kyrkostyrelsens beslut nr 124 i författningssamlingen.

Tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral

Av tjänsteinnehavaren krävs lämplig högre högskoleexamen och specialiseringsutbildning för familjerådgivare som omfattar minst 60 studiepoäng arrangerad av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland alternativt bindande löfte att avlägga dessa studier. (Kyrkans författningssamling nr 124)