Hyppää sisältöön

Kyrkostyrelsens beslut om examina

Enligt 21 kap. 2 § i den gällande kyrkolagen meddelar biskopsmötet närmare föreskrifter om examen som krävs av sökande till präst- och lektorstjänster och kyrkostyrelsen om examen som krävs av övriga tjänsteinnehavare. Kyrkostyrelsens och biskopsmötets beslut publiceras i Kyrkans författningssamling.

Nr 124r Kyrkostyrelsens beslut om examina som förutsätts av vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete

  • Diakonitjänst och tjänsteinnehavare med huvudsaklig uppgift inom diakonin
  • Ungdomsarbetsledare och tjänsteinnehavare med huvudsaklig uppgift inom ungdomsarbetet
  • Ledare för barnverksamhet
  • Ledare för mission och internationellt arbete, missionssekreterare
  • Familjerådgivare, chef för familjerådgivningscentral

I kraft från 1.9.2017. Beslutet tillämpas på tjänstetillsättningsprocesser som inleds efter att beslutet har trätt i kraft. En person som avlagt examen enligt Kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut är fortsättningsvis behörig för tjänster som motsvarar de tjänster som nämns i 1, 2, 3 eller 4 § i detta beslut. Om den nuvarande innehavaren av en tjänst som familjerådgivare eller chef för en familjerådgivningscentral inte har den specialutbildning som anges i beslutet (5 §) och söker en annan tjänst som familjerådgivare eller chef för en familjerådgivningscentral ska han eller hon avlägga eller förbinda sig att avlägga dessa studier för att fylla behörighetsvillkoren för tjänsten.

Närmare information om beslutets innehåll och motiveringar finns i Kyrkostyrelsens cirkulär nr 7/2017.

Nr 123r Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för kantorstjänst

  • Kantor